..:: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej :: Edukacja i kultura / Materiały Edukacyjne - Materiały dydaktyczne ::..

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Materiały dydaktyczne
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

 

Prezentacja Legiony to... piosenka i „Pieśń Reprezentacyjna”

Prezentacja Legiony to... piosenka i „Pieśń Reprezentacyjna” jest już do pobrania na naszej stronie

Negocjacje i mediacje

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując ponadczasową misję służenia środowisku wojskowemu (SZ RP) wsparciem i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kształtowaniu kompetencji społecznych organizacuje, w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, niestacjonarne studia podyplomowe z Przywództwa wojskowego i komunikacji adresowane do żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym słuchaczy proponujemy czytelnikom zapoznanie się z Serią Edukacyjną Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której przedstawiamy informacje związane bezpośrednio z tematami studiów. Część poświęconą zagadnieniom negocjacji i mediacji przygotowali: dr Tomasz Godlewski socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW (2001), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2007), adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii Polityki INP, kierownik Pracowni Zachowań Politycznych Polaków oraz p. Jerzy Śliwa zawodowy mediator, trener, prezes i wiceprezes stowarzyszeń mediatorów tj. OSZM, KSN, KSM i SMP.

Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego – 60 lat Konwencji Haskiej i 15 lat jej Protokołu II

W 2014 roku minęło 60 lat od przyjęcia Konwencji Haskiej i jej pierwszego Protokołu oraz 15 lat od przyjęcia Protokołu II. Z tej okazji, pod patronatem m.in. Ministra Obrony Narodowej, odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencja naukowa poświęcona tym ważnym rocznicom.

Uczestnikami byli przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji państwowych i wojskowych, w tym Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak też organizacji pozarządowych, zajmujących się różnymi aspektami ochrony dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem wskutek działań wojennych. W bieżącym roku WCEO wydało pod redakcją naukową dr. Elżbiety Mikos-Skuzy i mgr. Krzysztofa Sałacińskiego obszerną publikację zawierającą większość wystąpień wygłoszonych podczas tej konferencji oraz obszerną bibliografię. W książce znalazły się prawnomiędzynarodowe aspekty ochrony dziedzictwa kultury, kwestie odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów chroniących dobra kultury, a także implementacji zobowiązań międzynarodowych do prawa wewnętrznego państw. Wiele uwagi poświęcono przestrzeganiu Konwencji Haskiej i jej protokołów oraz działaniom mającym zapewnić większą skuteczność istniejących regulacji prawnych. To kompendium wiedzy na temat prawa międzynarodowego i krajowego regulującego zasady ochrony dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych, a także zagadnień związanych z jego interpretacją i praktyką stosowania.

Promocja książki odbyła się 7 października 2015 r. podczas III Targów DZIEDZICTWO w ramach sesji „Dziedzictwo kultury w zagrożeniu – nowe wyzwania".

Komunikacja strategiczna i Public Affairs

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując ponadczasową misję służenia środowisku wojskowemu (SZ RP) wsparciem i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kształtowaniu kompetencji społecznych organizuje, w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, niestacjonarne studia podyplomowe z Przywództwa wojskowego i komunikacji adresowane do żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym słuchaczy proponujemy słuchaczom studiów Serię Edukacyjną Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której przedstawiamy informacje związane bezpośrednio z tematami studiów. Drugą część, poświęconą zagadnieniom komunikacji strategicznej i public affairs, przygotowali ppłk dr Tomasz Kacała i dr Justyna Lipińska.

Komunikacja medialna i narzędzia Public Relations

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując ponadczasową misję służenia środowisku wojskowemu (SZ RP) wsparciem i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kształtowaniu kompetencji społecznych organizuje, w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, niestacjonarne studia podyplomowe z Przywództwa wojskowego i komunikacji adresowane do żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym słuchaczy proponujemy słuchaczom studiów Serię Edukacyjną Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której przedstawiamy informacje związane bezpośrednio z tematami studiów. Część poświęconą zagadnieniom komunikacji medialnej i narzędzi PR przygotował prof. dr hab. Krzysztof Gajdka, medioznawca, specjalista w dziedzinie komunikacji społecznej. W przeszłości dziennikarz, rzecznik prasowy, pełnomocnik ds. polityki informacyjnej, specjalista ds. public relations, dyrektor w spółce prawa handlowego, członek Zarządu miasta. Absolwent studiów MBA (dyplom brytyjski). Autor podręczników i skryptów akademickich w zakresie rzecznictwa prasowego. Wykładowca uczelni wyższych w kraju i za granicą na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Komunikacja społeczna

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując ponadczasową misję służenia środowisku wojskowemu (SZ RP) wsparciem i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kształtowaniu kompetencji społecznych organizuje, w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, niestacjonarne studia podyplomowe z Przywództwa wojskowego i komunikacji adresowane do żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym słuchaczy proponujemy słuchaczom studiów Serię Edukacyjną Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której przedstawiamy informacje związane bezpośrednio z tematami studiów. Trzecią część, poświęconą zagadnieniom komunikacji społecznej, przygotowała dr hab. Ewa Marciniak.

Przywództwo wojskowe

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując ponadczasową misję służenia środowisku wojskowemu (SZ RP) wsparciem i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i kształtowaniu kompetencji społecznych oragnizuje, w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, niestacjonarne studia podyplomowe z Przywództwa wojskowego i komunikacji adresowane do żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.

Wychodząc na przeciw potrzebom edukacyjnym słuchaczy proponujemy słuchaczom studiów Serię Edukacyjną Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, w której przedstawiamy informacje związane bezpośrednio z tematami studiów. Pierwszą część, poświęconą zagadnieniom przywództwa wojskowego, przygotował mjr dr Waldemar Łydka - adiunkt na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych

„Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych" pod redakcją ppłk. dr. Zbigniewa Falkowskiego i dr. Marcina Marcinki to publikacja poświęcona jednej z najstarszych dziedzin prawa międzynarodowego publicznego, regulującego postępowanie stron walczących w różnego rodzaju konfliktach militarnych.

Współczesne doświadczenia, m.in. z udziału Sił Zbrojnych RP w misjach zagranicznych, wskazują potrzebę rozwijania świadomości prawnej wśród żołnierzy Wojska Polskiego oraz ludności cywilnej. W wydawnictwie omówiono wszystkie aspekty międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, prawne aspekty prowadzenia wojny powietrznej oraz stosowania bezzałogowych statków powietrznych.

Podróże historyczno-wojskowe. Poradnik metodyczny

Publikacja „Podróże historyczno-wojskowe. Poradnik metodyczny" składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zdefiniowano podróż historyczno-wojskową, opisano jej cele i sposoby ich realizacji. W drugim omówiono szczegółowo zasady planowania i organizowania podróży, w trzecim wymieniono obowiązki organizatora i uczestników podróży, ostatni zaś zawiera przykładowe konspekty podróży historyczno-wojskowych.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus