..:: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej :: O nas / Wydawnictwa - Publikacje ::..

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Publikacje
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

 

1920—2020 Bitwa Warszawska. Polskie Zwycięstwo dla wolności Europy.

Folder prezentuje dzieje wojny polsko-bolszewickiej - starcia cywilizacji, które było prawdziwym "egzaminem z niepodległości" młodego państwa polskiego. W przystępny i atrakcyjny sposób opowiada o przebiegu działań zbrojnych, polskich bohaterach i wielkiej mobilizacji naszego społeczeństwa. Liczne ilustracje ze zbiorów archiwalnych pozwalają wyobrazić sobie realia pola walki sprzed stu lat.

 

„Wrzesień 1939. Świadkowie”

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej przedstawia publikację poświęconą działaniom wojennym w kampanii 1939 roku. To popularnonaukowe spojrzenie na wydarzenia sprzed ośmiu dekad, które łączy klasyczną opowieść historyczną z montażem wspomnień świadków tamtych wojennych dni. Książka prowadzi czytelnika od ostatnich tygodni pokoju, przez działania na Wybrzeżu i walkę załogi Westerplatte, bitwy lądowe, operacje powietrzne, obronę Warszawy oraz losy Kresów Wschodnich po agresji sowieckiej, aż po kapitulacje poszczególnych oddziałów i początek pobytu w niewoli. Publikacji towarzyszy akcja „Nie zapomnijcie o nich”.

„Kotły i menażki. Żołnierskie smaki dawniej i dziś”

Książka w popularnonaukowej, albumowej formie przedstawia dzieje żywienia w Wojsku Polskim od czasów najdawniejszych do współczesności. Opisujemy m.in. historię wojskowej grochówki i kawy, żywienie wojowników w średniowieczu, w dobie Stefana Batorego i bitwy pod Oliwą, metody organizacji zaopatrzenia w czasach napoleońskich oraz w powstaniu styczniowym, żołnierskie smaki w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas drugiej wojny światowej oraz aktualne sposoby karmienia żołnierzy m.in. na misjach zagranicznych bądź na okręcie podwodnym.

„Zwierzaki wojaki na służbie”

Zwierzęta służyły ludziom w każdym aspekcie ich życia, pomagając w gospodarstwie i w transporcie, a także broniąc ich, nie powinno dziwić, że człowiek decydował się również wykorzystywać je w czasie walki. Czy krowy mogą decydować o losie bitwy? Czym w historii zasłynęły wielbłądy? Jak nazywały się zwierzęta, które na zawsze pozostały w pamięci potomnych? Jakie relacje łączyły władców ze zwierzętami? Dlaczego dla Rzymian gęsi były ważniejsze od psów? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w tej książce. Zaprezentowano w niej przykłady niezwykłych zwierząt towarzyszących człowiekowi w trakcie wojen.

„W tym wszystkim wstaje Polska… 100 cytatów na stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało publikację przedstawiającą proces odradzania się naszej Ojczyzny: od wybuchu I wojny światowej, przez krystalizowanie się instytucji politycznych i formacji wojskowych, tworzenie zrębów państwowości, odrodzenie Polski w listopadzie 1918 roku aż do formowania się instytucji państwowych i walki o granice. W książce zacytowano sto wypowiedzi Ojców Niepodległości oraz świadków historii, a także fragmenty oficjalnych dokumentów i odezw politycznych z epoki. Tworzą one wyjątkowy kolaż emocji, pragnień i opinii, inspirujących do refleksji nad przeszłością i patriotyzmem.

 Marian Kukiel, „Studia historyczne. Wybór artykułów z lat 1909-1939”

Zbiór przedwojennych prac jednego z najwybitniejszych polskich historyków i klasyka historiografii wojskowej, gen. bryg. Mariana Kukiela. Wybór, dokonany przez dr Tomasza Siewierskiego, skupia się wokół trzech głównych obszarów tematycznych: wojskowości i polityki polskiej w XVII-XIX wieku, studiów metodologicznych i historiograficznych oraz badań nad bitwą warszawską 1920 roku. Publikacja pozwala poznać najważniejsze obszary zainteresowań naukowych gen. Kukiela oraz przypomina wiele wciąż cennych dla badaczy przeszłości tekstów naukowych.

„Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”

Zbiór studiów pod redakcją dr. Tomasza Siewierskiego i mjr. dr. Zbigniewa Zielonki, będących owocem organizowanej w maju 2018 roku przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Muzeum Narodowe w Krakowie konferencji naukowej, poświęconej życiu i dorobkowi jednego z najwybitniejszych polskich historyków. Publikacja składa się z 24 artykułów naukowych, przedstawiających poszczególne etapy życia Mariana Kukiela (zwłaszcza w wymiarze naukowym, wojskowym i politycznym) oraz charakteryzujących jego bogaty dorobek historiograficzny, m.in. w badaniach nad historią wojskowości oraz dziejami XIX wieku.

 Materiał do samokształcenia z historii wojskowości do „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu edukacja wojskowa” dla wojskowych klas mundurowych

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowało, na zlecenie Biura ds. Proobronnych, materiał do samokształcenia uczniów certyfikowanych klas mundurowych poświęcony historii i tradycjom oręża polskiego. Materiał edukacyjny posłuży się kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wojska obce na terytorium Polski w świetle prawa międzynarodowego

W publikacji przedstawiono całościowo problematykę jurysdykcji cywilnej, rozróżniając odpowiedzialność naprawienia szkody w przypadku powstania szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i szkód zaistniałych wskutek czynów niedozwolonych, uwzględniając zakres podmiotowy, terytorialny i czasowy. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej będącej następstwem szkód wyrządzonych przez wojska obce na polskim terytorium w świetle zawartych przez Polskę umów międzynarodowych.

 Polskie Muzea Wojskowe

Publikacja Polskie Muzea Wojskowe zawiera informacje o czterech muzeach i ich filiach: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

 Legiony to... Piosenka i Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego

Publikacja powstała dzięki wspólnemu wysiłkowi pracowników Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita oraz instytucji wojskowych, archiwów i osób prywatnych, które przekazały ciekawe zdjęcia archiwalne.

Konsultacja naukowa treści muzycznych, a przede wszystkim oryginalna hipoteza współautora książki, dotycząca genezy melodii tytułowej piosenki, poparta dowodami z dziedziny historii (wspomnienia) i muzykologii (zapisy nutowe), przynosi nowe ustalenia w badaniach nad dziejami polskiej piosenki wojskowej. Podkreślić także należy ciekawe aspekty przedstawionego materiału źródłowego dotyczącego spraw autorstwa piosenki Legiony to..., recepcji i okoliczności politycznych jej funkcjonowania w dwudziestoleciu międzywojennym. Trwające do dziś, nieraz bardzo ostre, spory o charakter i treść piosenki dowodzą tylko jej żywotności. Książka jest zarazem rozwinięciem okolicznościowej wystawy, przygotowanej w WCEO na tegoroczne święto Wojska Polskiego i związanej z dziesięcioleciem ustanowienia nowej „Pieśni Reprezentacyjnej" WP, którą został ówcześnie właśnie Marsz Pierwszej Brygady.

Golgota męstwa

Publikacja wydana z okazji 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydawnictwo „Golgota męstwa" to wybór wierszy napisanych na cześć powstańców. Wśród autorów są m.in. Zbigniew Chałko, Tadeusz Gajcy, Anna Świrszczyńska czy Bohdan Urbankowski. Antologia, przygotowana przez Mariusza Soleckiego, ukazała się w serii Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

3 maja 1916

Folder „3 maja 1916" został przygotowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Folder prezentuje obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w 1916 roku, w 125 rocznicę jej uchwalenia. Była to ogromna manifestacja patriotyczna związana z wkroczeniem Legionów Polskich do Warszawy. Folder jest dostępny w wersji pdf interaktywnej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 Konstytucje polskie

Folder „Konstytucje polskie" został przygotowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita z okazji obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Folder jest dostępny w wersji pdf interaktywnej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 Godło, hymn, flaga Reczypospolitej Polskiej

Folder „Godło, hymn, flaga Reczypospolitej Polskiej" został przygotowany przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita z okazji obchodów Dnia Flagi RP. Folder jest dostępny w wersji pdf interaktywnej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 Płaszcz chwały

Publikacja wydana z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydawnictwo „Płaszcz chwały", to wybór wierszy napisanych na cześć Wyklętych. Wśród autorów są m.in. Kazimierz Wierzyński, Zbigniew Herbert, Tadeusz Chrzanowski czy Irena Tomalakowa. Antologia, przygotowana przez Mariusza Soleckiego, ukazała się w serii Ministerstwa Obrony Narodowej.

 Polish Battles and Campaigns in 13th–19th centuries

Zespół polskich historyków z kręgów cywilnych i wojskowych przedstawia zbiór wybranych kampanii i bitew stoczony przez polskie siły zbrojne od bitwy pod Legnicą przeciwko Tataro-Mongołom w 1241 r. do Powstania styczniowego 1863–1864. Publikacja wydana języku angielskim.

 Morale. Tom II. Morale w świetle wyników badań i w procesie dydaktycznym

Publikacja zawiera zbiór referatów z V Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Konferencja ta odbyła się 26 listopada 2015 r. jako efekt współpracy kilku uczelni i instytucji, w tym: Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zakładu Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii oraz Zakładu Historii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Zjawisko morale zostało przedstawione w świetle wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz na podstawie doświadczeń praktycznych policjantów, wojskowych i przedstawicieli innych profesji, także ludzi biznesu. Można więc przypuszczać, że artykuły zawarte w niniejszej monografii okażą się przydatne nie tylko w dalszych badaniach nad morale, ale także w praktyce – również edukacyjnej.

Morale. Tom I. Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania zjawiska morale

Publikacja zawiera zbiór referatów z V Transdyscyplinarnej Konferencji Naukowej O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Konferencja ta odbyła się 26 listopada 2015 r. jako efekt współpracy kilku uczelni i instytucji, w tym: Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zakładu Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii oraz Zakładu Historii Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Zjawisko morale zostało przedstawione w świetle wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz na podstawie doświadczeń praktycznych policjantów, wojskowych i przedstawicieli innych profesji, także ludzi biznesu. Można więc przypuszczać, że artykuły zawarte w niniejszej monografii okażą się przydatne nie tylko w dalszych badaniach nad morale, ale także w praktyce – również edukacyjnej.

 Deo et Patriae. Wiara i Moc Ojca Adama Franciszka Studzińskiego

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, we współpracy z Muzeum Niepodległości, wydało katalog wystawy „Deo et Patriae. Wiara i Moc Ojca Adama Franciszka Studzińskiego", która została otwarta 15 grudnia 2016 r. w warszawskim kościele Świętego Krzyża.

Autorami ekspozycji są Jerzy Kalina i dr Jacek Macyszyn. Obiekty na wystawę udostępniły: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" w Krakowie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, proboszcz kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, przeor klasztoru dominikanów na Służewie w Warszawie, Muzeum Harcerstwa w Krakowie, Urząd Miasta Skawina, Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak" im. Bohaterów Monte Cassino.

Duch żołnierski

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita opublikowało z okazji święta instytucji reprint dzieła naszego Patrona pt. „Duch żołnierski", wydanego przez Główną Księgarnię Wojskową w Warszawie w 1935 roku.

Książka ta jest godna przypomnienia, ponieważ porusza niezwykle ważne zagadnienia dotyczące pracy wychowawczej dowódców w jednostkach wojskowych. Jest to, jak pisze Autor: „i wdzięczne, i bardzo trudne zadanie".

Płk dypl. Marian Porwit stara się w niej odpowiedzieć na pytanie nurtujące dowódców: „Czy żołnierz, którym dowodzę, spełni w polu swój obowiązek?", a także: „Co mam robić teraz, w czasie pokoju, bym miał jak największe prawdopodobieństwo, że moi żołnierze pełnią swój obowiązek bojowy?" Przesłanie zawarte w tej książce jest ponadczasowe i pozostaje aktualne także w codziennej służbie żołnierza Wojska Polskiego. 

Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego

Uroczysta kanonizacja wielkiego Polaka 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie, na Placu św. Piotra, na nowo uświadomiła nam, że święci nie przemijają. Zatem nadal warto sięgać do pism i przemówień Jana Pawła II, analizując jego życie, podejmowane decyzje i działania. Przede wszystkim warto poznawać źródła jego wewnętrznej siły i hartu ducha.

Był on synem oficera Wojska Polskiego i zapewne ten fakt tłumaczy jego wielkie zrozumienie dla ludzi w mundurach, częste z nimi spotkania oraz szczególny sentyment do Wojska Polskiego.

 

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus