..:: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej :: / Aktualności - Współpraca ze stowarzyszeniami ::..

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Współpraca ze stowarzyszeniami
  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI

 

Adres:
ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa
tel. (22) 6 891 113 (Prezes, Sekretarz), (22) 6 891 116 (Zarząd), (22) 848 14 30 (Redakcja, Biuro) klubvm@psd.com.pl

KLUB KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI [Klub VM] rozpoczął działalność w 2001 roku jako ogólnopolska organizacja społeczna zrzeszająca kombatantów wszystkich frontów II wojny światowej uhonorowanych Orderem Virtuti Militari [łac. cnocie, dzielności żołnierskiej].

Inicjatywa założenia Klubu VM należy do grupy kombatantów odznaczonych tym zaszczytnym, najstarszym polskim orderem bojowym, którzy kierowali się potrzebą integracji Dam i Kawalerów Orderu VM, poznania się, nawiązania bezpośredniego kontaktu, zorganizowania wymiernego, konkretnego systemu wzajemnej pomocy i aktywnego wsparcia w trudnościach dnia codziennego, a także w celu upowszechniania tradycji Orderu VM (szczególnie wśród młodego pokolenia żołnierzy, dzieci i młodzieży szkolnej) i jego ochrony przed zapomnieniem Orderu VM.

Już w pierwszych miesiącach działalności do Klubu VM zgłosiło się ponad 400 kombatantów, a w roku 2006 Klub VM liczył już ok. 600 członków. Informacja o klubie VM dotarła poza granice Kraju – zgłosili się kombatanci z USA, Kanady, Australii, Szwecji, Wenezueli, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Skład pierwszego Zarządu uformował się z grupy inicjatorów: Prezesem I Zarządu został płk w st. spocz. Stefan Bałuk „Starba" [później gen. bryg., Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego VM], funkcję I zastępcy pełnił płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki „Łoś". Sekretarzem Klubu VM został kpt. w st. spocz. Zdzisław Franciszek Piłatowicz „Żagiel".
Po Zjeździe Jubileuszowym 19 maja 2011 r. powołano nowy skład Zarządu. Prezesem został płk w st. spocz. Zygmunt Łabędzki „Łoś" zaś wiceprezesami: płk w st. spocz. Danuta Gałkowa „Blondynka" (pełniąca równocześnie funkcję sekretarza), płk w st. spocz. Bolesław Siemiątkowski „Czarny" (również skarbnik), płk w st. spocz. Henryk Jackowski „Radwan". Funkcję przewodniczącego Komisji ds. Socjalnych powierzono kpt. w st. spocz. Jerzemu Bartnikowi pseud. „Magik" (od stycznia 2012 r. – płk w st. spocz. Tadeusz Kowalski), przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – mjr. w st. spocz. Henrykowi Jasieckiemu, który w Komisji współpracuje z płk. Henrykiem Ratyną (również – fotoreporter Klubu VM). Od 2012 roku do składu Zarządu dołączyli por. w st. spocz. Tadeusz Socha pseud. „Dąb" i płk Bronisław Maciaszczyk, któremu powierzono obowiązki skarbnika. Z Zarządem współpracuje na stałe trzech członków wspierających.

Klub VM jest samodzielną organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie podlega żadnej organizacji kombatanckiej.
Prowadzi działalność we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz jednostkami i instytucjami resortu, Wojskową Służba Zdrowia, Wojewódzkimi Sztabami Wojskowymi, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urzędem m.st. Warszawy, Wojewódzkimi Urzędami Marszałkowskimi, Mazowieckim Kuratorium Oświaty i in.
27 lipca 2005 r. podpisano Porozumienie o współpracy między resortem obrony narodowej a Klubem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Natomiast szczegóły współpracy Klubu VM i Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej ujęte zostały Porozumieniu o współpracy podpisanym przez obie strony w 2014 roku.
Realizacja wszystkich zadań możliwa jest dzięki efektywnemu wsparciu przez Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz 10. Warszawski Pułk Samochodowy, a także dzięki wsparciu innych instytucji, które mają status zbiorowego członka wspierającego.

Cele i zadania realizowane przez Klub VM ujęte zostały w Statucie. Oprócz przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-historyczno-edukacyjnym, Klub VM realizuje (w nawiązaniu do tradycji międzywojennej i działalności Biura Kapituły VM w II Rzeczypospolitej Polskiej) zadania z zakresu spraw socjalnych obejmując bezpośrednią opieką - w ścisłej współpracy ze Sztabem Generalnym WP i Wojewódzkimi Sztabami Wojskowymi - kombatantów zrzeszonych w Klubie VM, a także niezrzeszonym w Stowarzyszeniu. Wspiera Damy i Kawalerów VM w pozyskiwaniu leków, urządzeń medycznych, jak również pomaga w uzyskaniu dostępu do leczenia i rehabilitacji w placówkach służby zdrowia (szpitale, kliniki, sanatoria i uzdrowiska), wnioskuje o przyjęcie do domów opieki, domów kombatanta i hospicjów. Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i sporządzaniu wniosków awansowych.

Jako priorytet w swojej działalności Klub VM uchwalił podejmowanie wszelkich działań o charakterze edukacyjno-patriotycznym na rzecz popularyzacji tradycji Orderu VM i osób nim odznaczonych, w tym również ochrony Orderu Virtuti Militari przed zapomnieniem. Służy temu m.in. działalność redakcyjno-wydawnicza Stowarzyszenia prowadzona w bezpośredniej współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON (wspierającym finansowo zadania wydawnicze) i Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej. Instytucje te wspierają Klub VM w bieżącej działalności poprzez zapewnienie stałej obsługi biura i sekretariatu Klubu VM, współpracują w zakresie spraw organizacyjnych, socjalnych i redakcyjnych (w tym przy opracowywaniu i druku wydawnictw oraz innych materiałów, opracowywaniu merytorycznym i prowadzeniu strony internetowej), współorganizując i uczestnicząc w przedsięwzięciach o charakterze proobronnym, sportowym i kulturalnym.
Klub VM od sześciu lat obejmuje Patronatem Honorowym Ogólnopolski Konkurs Historyczny i Olimpiadę Tematyczną z cyklu Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego organizowane od wielu lat dla młodzieży szkolnej. Członkowie Zarządu Klubu VM co roku biorą udział w uroczystości finałowej organizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie i wręczają finalistom i laureatom ufundowane przez Klub VM pamiątkowe statuetki lub medale.
Patronatem Honorowym Klubu VM obejmowane są również konkursy szkolne i inne przedsięwzięcia z udziałem dzieci i młodzieży na terenie całego Kraju.

Kombatanci biorą aktywny udział w uroczystościach oraz spotkaniach z kadrą Wojska Polskiego oraz z młodzieżą szkolną z głębokim przekonaniem, że mają one szczególne znaczenie edukacyjno-patriotyczne. Spotkania takie mijają zawsze w atmosferze wzruszeń i w poczuciu ich wyjątkowości, zapadają w serca i umysły uczestników jako wyjątkowa, niepowtarzalna lekcja żywej historii.

Więcej informacji:
www.klubvm.org.pl

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Aktualności - ostatnie wpisy
29 IX 2020
Kronika Wojska Polskiego 2019
Najnowszy tom Kroniki Wojska Polskiego już dostępny!
16 IX 2020
Wódz bez trwogi i skazy
Wystawa "Stanisław Żółkiewski 1547-1620. Wódz bez trwogi i skazy." przygotowana została z okazji Roku Stanisława Żółkiewskiego i 400. rocznicy śmierci hetmana ...
11 IX 2020
Wojskowe Centra Rekrutacji
Nowy etap kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
11 IX 2020
MSPO Kielce 2020
Tegoroczne Targi MSPO w Kielcach za nami.