..:: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej :: / Aktualności - Do pobrania ::..

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Do pobrania
 • pobierz pdf
 • drukuj
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę

1. Logo Służymy Niepodległej (Logo przeznaczone do wykorzystania wyłącznie dla środowiska resortu obrony narodowej) 

2. Logo Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

3. Dokumenty gestora i centralnego organu logistycznego

 • Decyzja Nr 143/WCEO Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym w resorcie obrony narodowej" (pobierz pdf)
 • Wykaz obowiązujących standardów sprzętu kulturalno-oświatowego do stosowania w resorcie obrony narodowej (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 297/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zaopatrywania w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 246, ze zmianami) (pobierz pdf)
 • załącznik nr 1 do decyzji (pobierz pdf)
 • załącznik nr 2 do decyzji (pobierz pdf)
 • Wzór zapotrzebowania prasy krajowej dla podległych jednostek (pobierz doc)
 • Wzór zapotrzebowania prasy krajowej (pobierz doc)
 • Wzór zapotrzebowania prasy zagranicznej dla podległych jednostek (pobierz doc)
 • Wzór zapotrzebowania prasy zagranicznej (pobierz doc)
 • Wzór zbiorczego zapotrzebowania prasy krajowej (pobierz xls)
 • Wzór zbiorczego zapotrzebowania prasy zagranicznej (pobierz xls)
 • zgoda RODO (pobierz doc )
 • Decyzja Nr 384/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (z późn. zm.) (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf)
 • Wzór zestawienia zbiorczego DRUKARNIE (pobierz xls)
 • Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym sprzętu kulturalno-oświatowego dostarczanego do resortu obrony narodowej (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Norm należności naliczeniowego sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego na czas wojny i pokoju" (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 31) (pobierz pdf)
 • Informator o dokumentach niezbędnych w realizacji zadań organizacyjno-logistycznych określonych dla gestora, centralnego organu logistycznego oraz użytkowników sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego. Wydanie drugie uzupełnione - 2010 (pobierz pdf)
 • Materiały pomocnicze do działalności szkoleniowej i realizacji zadań organizacyjno-logistycznych w zakresie sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego, z uwzględnieniem zmian w systemie logistycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP - 2012 (pobierz pdf)
 • Procedury wypożyczania sprzętu, materiałów i wyposażenia KO (pobierz pdf)
 • Umowa przekazania praw autorskich do filmu (fotografii) (pobierz doc)
 • Zestawienie zbiorcze stanu ilościowo-jakościowego wybranych grup sprzętu kulturalno-oświatowego według stanu na dzień 31.01.2016 r. (pobierz xls)
 • Zestawienie zbiorcze urządzeń specjalnych na pojazdach mechanicznych według stanu na dzień 31.01.2016 r. (pobierz xls)
 • Decyzja Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym (Dz. Urz. MON 2018, poz. 84) (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie zakupu, wytworzenia, ewidencji, przechowywania i wykorzystywania utworów filmowych i fotograficznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2018, poz. 85) (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie zakupu, ewidencji, przekazywania i zabezpieczenia utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2018, poz. 86) (pobierz pdf)

4. Dokumenty Wojskowego Biura Badań Społecznych

 • Regulamin udostępniania sprawodzań z badań (pobierz pdf)
 • Wymagania redakcyjne do publikacji artykułów w biuletynie Bezpieczeństwo Obronność Socjologia (pobierz pdf)
 • Wzór wniosku o udostępnienie wyników badań (pobierz doc)

5. Dokumenty finansowe

 • 50% k.u.p - oświadczenie (pobierz doc)
 • 50% k.u.p - umowa uzupełniająca - pracownicy - zał. nr 1 (pobierz doc)
 • 50% k.u.p - umowa uzupełniająca - żołnierze - zał. nr 2 (pobierz doc)
 • Procedury w sprawie szczegółowych zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu żołnierzy i pracowników Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz doc)
 • Dane osobowe pracownika (pobierz doc)
 • Ewidencja przebiegu pojazdu (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej (pobierz doc)
 • Oświadczenie ROR (pobierz pdf)
 • Oświadczenie do celów rozliczenia podróży służbowej (pobierz doc)
 • Oświadczenie do umowy o dzieło/zlecenia (pobierz doc)
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym człowiekiem rodziny Z-15B (pobierz pdf)
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A (pobierz pdf)
 • Porozumienie w sprawie przekazywania na rachunek bankowy należności pieniężnych (pobierz doc)
 • Protokół odbioru dostawy lub usługi (pobierz doc)
 • Protokół odbioru dzieła (pobierz doc)
 • Protokół odbioru zlecenie (pobierz doc)
 • Ewidencja pracy zlecenie (pobierz doc)
 • Rachunek do umowy zlecenia (pobierz doc)
 • Rozliczenie kosztów przejazdu (pobierz doc)
 • Wniosek na odbycie podróży służbowej pojazdem nie pozostającym w dyspozycji SZ RP (pobierz doc)
 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku za rozłąkę (pobierz doc)
 • Wniosek o ustalenie prawa do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia słuzby i z powrotem (pobierz doc)
 • Wniosek o zakwalifikowanie do programu „TANIE WCZASY" (pobierz doc)
 • Wniosek w sprawie zmian w planie finansowym (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dziecka żołnierza zawodowego i jego opiekuna (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dziecka żołnierza zawodowego (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłatę należności z tytułu przeniesienia*, przesiedlenia* (pobierz doc)
 • Wniosek o zakwalifikowanie na wypoczynek dzieci żołnierza zawodowego z pełnym pokryciem jego kosztów (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłatę zwrotu kosztów przejazdu odbytego raz w miesiącu przez żołnierza zawodowego do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem (pobierz doc)
 • Wzór planu rzeczowo-finansowego (pobierz doc)
 • Zasady realizacji zadań logistyczno-finansowych przez osoby funkcyjne podległych komórek wewnętrznych oraz jednostek i instytucji przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze w Oddziale Zabezpieczenia (pobierz doc)
 • Protokół konieczności na realizację zamówienia publicznego (pobierz doc)
 • Wniosek na realizację zamówienia publicznego (pobierz doc
 • protokoł z przeprowadzonego rozpoznania rynku (pobierz doc)
 • protokoł uzasadniający wybór wykonawcy na realizację usług szkoleniowych, pisania tekstów i recenzji (pobierz doc)
 • Notatka dotycząca kontaktów z wykonawcami WCEO ( pobierz doc )

6. Dokumenty kadrowe

7. Dokumenty ZFŚS

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz pdf)
 • Oświadczenie o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz docOświadczenie jest ważne od 1 sierpnia 2014 r.
 • Oświadczenie złożone w celu ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny emeryta uprawnionego do korzystania ze świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 roku (pobierz doc)
 • Regulamin wspólnej działalności socjalnej w zakresie udzielania pomocy na cele mieszkaniowe (pobierz doc)

8. Dokumenty KKOP

 • Statut Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (pobierz pdf)

9. Procedura przeprowadzania okresowej oceny pracowników WCEO

 • Procedura przeprowadzania okresowej oceny pracowników WCEO (pobierz doc)
 • Karta oceny okresowej pracownika WCEO (dla pracownika zatrudnionego na stanowisku niekierowniczym) (pobierz doc)
 • Karta oceny okresowej pracownika WCEO (dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym) (pobierz doc)
 • Opis (kryteria oceny) kluczowych kompetencji pracowników WCEO (pobierz doc)
 • Skala ocen kompetencji pracowników WCEO (pobierz doc)

10. Dokumenty pozostałe

 • Katalog form edukacyjnych prowadzonych przez WCEO na 2018 r. (pobierz plik)
 • Katalog kursów doskonalących prowadzonych przez WCEO (pobierz plik)
 • Wykaz filmów WCEO (pobierz pdf)
 • Polecenie realizacji zadania poligraficznego (pobierz doc)
 • Polecenie realizacji zadania (pobierz doc)
 • Korenspondencja wewnętrzna (pobierz doc)
 • Instrukcja alarmowa nt zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w jednostkach i instytucjach wojskowych (pobierz pdf)
 • Załącznik do zamówień graficznych (brief) (pobierz doc)
 • Procedura zamieszczania materiałów na naszej stronie www(pobierz pdf)

 

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
Aktualności - ostatnie wpisy
16 VIII 2019
Premiera wydawnictwa „Kotły i menażki..."
W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2019 r. odbyła się prezentacja wydawnictwa „Kotły i menażki. Żołnierskie smaki dawniej dziś.”
08 VIII 2019
Święto Wojska Polskiego
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego zapowiadają się bardzo uroczyście. Niewątpliwie najbardziej spektakularnym wydarzeniem będzie defilada „Wierni Polsce” 15 sierpnia 2019 r. ...
02 VIII 2019
Nowa strona internetowa Wojskowego Centrum ...
Zapraszamy na nową stronę internetową WCEO.
01 VIII 2019
75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 1944 roku o godz. 17:00 (Godzina „W”) oddziały Armii Krajowej w Warszawie rozpoczęły walkę zbrojną z okupantem niemieckim. Powstanie ...