..:: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej :: / Aktualności - Do pobrania ::..

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Do pobrania
 • pobierz pdf
 • drukuj
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę

1. Logo Służymy Niepodległej (Logo przeznaczone do wykorzystania wyłącznie dla środowiska resortu obrony narodowej) 

2. Logo Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

3. Dokumenty gestora i centralnego organu logistycznego

 • Decyzja Nr 143/WCEO Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym w resorcie obrony narodowej" (pobierz pdf)
 • Wykaz obowiązujących standardów sprzętu kulturalno-oświatowego do stosowania w resorcie obrony narodowej (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 384/MON Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (z późn. zm.) (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf), (pobierz pdf)
 • Wzór zestawienia zbiorczego DRUKARNIE (pobierz xls)
 • Wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym sprzętu kulturalno-oświatowego dostarczanego do resortu obrony narodowej (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Norm należności naliczeniowego sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego na czas wojny i pokoju" (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 31) (pobierz pdf)
 • Informator o dokumentach niezbędnych w realizacji zadań organizacyjno-logistycznych określonych dla gestora, centralnego organu logistycznego oraz użytkowników sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego. Wydanie drugie uzupełnione - 2010 (pobierz pdf)
 • Materiały pomocnicze do działalności szkoleniowej i realizacji zadań organizacyjno-logistycznych w zakresie sprzętu, materiałów i wyposażenia kulturalno-oświatowego, z uwzględnieniem zmian w systemie logistycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP - 2012 (pobierz pdf)
 • Procedury wypożyczania sprzętu, materiałów i wyposażenia KO (pobierz pdf)
 • Umowa przekazania praw autorskich do filmu (fotografii) (pobierz doc)
 • Zestawienie zbiorcze stanu ilościowo-jakościowego wybranych grup sprzętu kulturalno-oświatowego według stanu na dzień 31.01.2016 r. (pobierz xls)
 • Zestawienie zbiorcze urządzeń specjalnych na pojazdach mechanicznych według stanu na dzień 31.01.2016 r. (pobierz xls)
 • Decyzja Nr 75/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym (Dz. Urz. MON 2018, poz. 84) (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie zakupu, wytworzenia, ewidencji, przechowywania i wykorzystywania utworów filmowych i fotograficznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2018, poz. 85) (pobierz pdf)
 • Decyzja Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie zakupu, ewidencji, przekazywania i zabezpieczenia utworów plastycznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2018, poz. 86) (pobierz pdf)

4. Dokumenty Wojskowego Biura Badań Społecznych

 • Regulamin udostępniania sprawodzań z badań (pobierz pdf)
 • Wymagania redakcyjne do publikacji artykułów w biuletynie Bezpieczeństwo Obronność Socjologia (pobierz pdf)
 • Wzór wniosku o udostępnienie wyników badań (pobierz doc)

5. Dokumenty finansowe

 • Dane osobowe pracownika (pobierz doc)
 • Ewidencja przebiegu pojazdu (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej (pobierz doc)
 • Oświadczenie ROR (pobierz pdf)
 • Oświadczenie do celów rozliczenia podróży służbowej (pobierz doc)
 • Oświadczenie do umowy o dzieło/zlecenia (pobierz doc)
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym człowiekiem rodziny Z-15B (pobierz pdf)
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A (pobierz pdf)
 • Porozumienie w sprawie przekazywania na rachunek bankowy należności pieniężnych (pobierz doc)
 • Protokół odbioru dostawy lub usługi (pobierz doc)
 • Protokół odbioru dzieła (pobierz doc)
 • Protokół odbioru zlecenie (pobierz doc)
 • Ewidencja pracy zlecenie (pobierz doc)
 • Rachunek do umowy zlecenia (pobierz doc)
 • Rozliczenie kosztów przejazdu (pobierz doc)
 • Wniosek na odbycie podróży służbowej pojazdem nie pozostającym w dyspozycji SZ RP (pobierz doc)
 • Wniosek o ustalenie prawa do dodatku za rozłąkę (pobierz doc)
 • Wniosek o ustalenie prawa do zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia słuzby i z powrotem (pobierz doc)
 • Wniosek o zakwalifikowanie do programu „TANIE WCZASY" (pobierz doc)
 • Wniosek w sprawie zmian w planie finansowym (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dziecka żołnierza zawodowego i jego opiekuna (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego dziecka żołnierza zawodowego (pobierz doc)
 • Wniosek o przyznanie dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dziecka (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłatę należności z tytułu przeniesienia*, przesiedlenia* (pobierz doc)
 • Wniosek o zakwalifikowanie na wypoczynek dzieci żołnierza zawodowego z pełnym pokryciem jego kosztów (pobierz doc)
 • Wniosek o wypłatę zwrotu kosztów przejazdu odbytego raz w miesiącu przez żołnierza zawodowego do miejsca zamieszkania członków rodziny i z powrotem (pobierz doc)
 • Wzór planu rzeczowo-finansowego (pobierz doc)
 • Zasady realizacji zadań logistyczno-finansowych przez osoby funkcyjne podległych komórek wewnętrznych oraz jednostek i instytucji przydzielonych na zaopatrzenie gospodarcze w Oddziale Zabezpieczenia (pobierz doc)
 • Protokół konieczności na realizację zamówienia publicznego (pobierz doc)
 • Wniosek na realizację zamówienia publicznego (pobierz doc
 • protokoł z przeprowadzonego rozpoznania rynku (pobierz doc)
 • protokoł uzasadniający wybór wykonawcy na realizację usług szkoleniowych, pisania tekstów i recenzji (pobierz doc)
 • Notatka dotycząca kontaktów z wykonawcami WCEO ( pobierz doc )

6. Dokumenty kadrowe

7. Dokumenty ZFŚS

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz pdf)
 • Oświadczenie o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej (pobierz pdf
 • Oświadczenie złożone w celu ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny emeryta uprawnionego do korzystania ze świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pobierz pdf)
 • Regulamin wspólnej działalności socjalnej w zakresie udzielania pomocy na cele mieszkaniowe (pobierz doc)

8. Dokumenty KKOP

 • Statut Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (pobierz pdf)
 • Załącznik nr 1 - przystąpienie do KKOP (pobierz pdf)

9. Dokumenty pozostałe

 • Katalog form edukacyjnych prowadzonych przez WCEO na 2020 r. (pobierz plik)
 • Katalog kursów doskonalących prowadzonych przez WCEO (pobierz plik)
 • Wykaz filmów WCEO (pobierz pdf)
 • Polecenie realizacji zadania poligraficznego (pobierz doc)
 • Korenspondencja wewnętrzna (pobierz doc)
 • Instrukcja alarmowa nt zasad postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w jednostkach i instytucjach wojskowych (pobierz pdf)
 • Załącznik do zamówień graficznych (brief) (pobierz doc)
 • Procedura zamieszczania materiałów na naszej stronie www(pobierz pdf)
 • Rejestr utworów dotyczących zawartych umów cywilno-prawnych (pobierz pdf1), (pobierz pdf2), (pobierz pdf3)

 

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
Aktualności - ostatnie wpisy
29 IX 2020
Kronika Wojska Polskiego 2019
Najnowszy tom Kroniki Wojska Polskiego już dostępny!
16 IX 2020
Wódz bez trwogi i skazy
Wystawa "Stanisław Żółkiewski 1547-1620. Wódz bez trwogi i skazy." przygotowana została z okazji Roku Stanisława Żółkiewskiego i 400. rocznicy śmierci hetmana ...
11 IX 2020
Wojskowe Centra Rekrutacji
Nowy etap kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej
11 IX 2020
MSPO Kielce 2020
Tegoroczne Targi MSPO w Kielcach za nami.